ΔΡΑΣΕΙΣ

Η "ΜΕΛΑΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΙΑΣ ΓΗΣ" είναι μία πολυδύναμη και πολυδιάστατη μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου και των βιολογικών προϊόντων αυτού, πλαισιωμένη σ' ένα δίκτυο δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σχετικών με το ευλογημένο δένδρο της ΕΛΙΑΣ, της τέχνης και της επιστήμης που πηγάζει από αυτό, με σύγχρονη αντίληψη και καινοτόμες παραγωγικές δράσεις.

Copyright 2011 www.melasoil.gr. All rights reserved.

conceived by artstudio Powered by Selector Connect